Dotacje PFRON
Pętla Indukcyjna
W 2009 roku Akademia Podlaska otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pitagoras 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” na zakup urządzeń wspomagających słyszenie lub innych urządzeń w wysokości 25.526,06 zł.

W ramach dofinansowania zakupiliśmy następujące urządzenia: system wspomagania słuchu z pętla indukcyjną DLS-70 (1szt.). W urządzenie została wyposażona sala dydaktyczna (sala nr 2 w Domu Studenta nr 4) w Akademii Podlaskiej, w której odbywają się specjalistyczne zajęcia z Lektoratu języka angielskiego, Lektoratu języka polskiego, w których uczestniczą studenci z uszkodzonym słuchem. System wspomagania słuchu z pętla indukcyjną DLS-100 (1szt.). W urządzenie została wyposażona sala dydaktyczna (sala nr 10 w Domu Studenta nr 4) w Akademii Podlaskiej, w której odbywają się zajęcia, w których uczestniczą studenci z uszkodzonym słuchem. System wspomagania słuchu z pętla indukcyjną DLS-100 (1szt.). W urządzenie została wyposażona sala dydaktyczna (aula 101 w Bibliotece Głównej) w Akademii Podlaskiej, w której odbywają się zajęcia, w których uczestniczą studenci z uszkodzonym słuchem. Pętla indukcyjna to system wspomagania słuchu, składa się ze wzmacniacza, do którego podłączane są odpowiednie urządzenia (mikrofon, wyjście wzmacniacza audio, telewizor, radio, odtwarzacz audio itp.) oraz specjalnego przewodu odpowiednio rozłożonego w pomieszczeniu lub stanowisku obsługi petentów. Sygnał wejściowy (z podłączonego urządzenia) zamieniany jest we wzmacniaczu na prąd przemienny, którego częstotliwość odpowiada częstotliwości dźwięków sygnału wejściowego. Prąd ten przepływając przez przewód pętli wytwarza zmienne pole magnetyczne na obszarze objętym pętlą. Aby pole magnetyczne zostało zamienione na dźwięk należy nastawić aparat słuchowy na cewkę indukcyjną „T” - posiada ją 90% aparatów słuchowych (jeśli nie jesteś pewien, czy Twój aparat ma cewkę indukcyjną skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu. Największym zyskiem z zastosowania systemu wspomagania słuchu jest wyeliminowanie wpływu pogłosu pomieszczenia oraz okolicznych zakłóceń na zrozumiałość mowy. Fakt, iż do odbioru sygnałów z pętli nie są potrzebne żadne, często kosztowne, dodatkowe urządzenia i odbiorniki, czyni te urządzenia najbardziej ekonomicznymi spośród wszystkich systemów wspomagania słuchu dostępnych na rynku. Nie tylko osoby wyposażone w aparaty słuchowe mogą korzystać z pętli indukcyjnych. Za pomocą odbiorników indukcyjnych i zwykłych słuchawek osoby niedosłyszące mogą korzystać z pętli. Można również dzięki temu stosować te urządzenia do obsługi wykładów wymagających tłumaczenia symultanicznego.