Przejdź do strony startowej

IMG 6306W piątek, 30 września 2016 r. odbył się Dzień Adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnością zorganizowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział studenci oraz zaproszeni goście. Uczestników przywitała Pani mgr Beata Gulati Dyrektor CKiRON. Następnie odbyło się szkolenie biblioteczne przeprowadzone przez Panią mgr Jowitę Sobiczewską, po którym studenci zwiedzili Bibliotekę Główną oraz Wydział Humanistyczny. Po szkoleniu i wycieczce wszyscy uczestnicy udali się do „Biesiadnego Sioła” w Przyworach Dużych. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana dr inż. Wiesława Czeluścińskiego – głównego specjalisty ds. bhp, który przeprowadził szkolenie. Następnie wystąpiła grupa niesłyszących studentów „MOG-ę” (Muzyka Oczami Głuchych) z piosenką, migając utwór pt. „Wiem, że jesteś tam”. Po występie odbyło się spotkanie z Panią dyrektor i pracownikami Centrum oraz zaproszonymi gośćmi. Pani dyrektor zapoznała studentów z formami pomocy oferowanej przez Centrum, zachęcała do intensywnej nauki, jak również do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. Z kolei konsultantki ds. studentów niepełnosprawnych Pani mgr Anna Kowalczyk i Pani mgr Halina Grzeszczuk przedstawiły szczegółową ofertę CKiRON. Przekazaliśmy informacje dotyczące między innymi: usług tłumaczy języka migowego, usług asystentów, dowozu na zajęcia, pomocy materialnej, przystosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studenta oraz zajęć specjalistycznych. 

Plakat projektu "CZAS NA ZMIANE"Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby w wieku 15 – 29 lat uczące się lub studiujące w trybie niestacjonarnym, bezrobotne lub niepracujące do uczestnictwa w projekcie pt: „Czas na zmianę”.
Projekt umożliwia między innymi skorzystanie z:
-  doradztwa zawodowego,
-  bezpłatnych szkoleń zawodowych,
-  płatnego stażu w atrakcyjnych zawodach,
-  udział w warsztatach kompetencji społecznych,
-  udział w warsztatach efektywnego poszukiwania pracy.
Organizatorzy zapewniają także stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą z niepełnosprawnością. Biuro projektu w Siedlcach mieści się na ul. Świętojańskiej 7 ( naprzeciwko Sali Podlasie). Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie można uzyskać tutaj...   Zapraszamy.

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl