Przejdź do strony startowej

117 marca w ramach promocji naszej Uczelni Pani mgr Beata Gulati – Dyrektor Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mgr Anna Kowalczyk, dr Dariusz Mikułowski oraz mgr Magda Grunt gościli w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla osób niewidomych i słabowidzących w Laskach. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez Dyrektor Ośrodka Panią Elżbietę Szczepkowską oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pana Stanisława Badeńskiego.
Podczas spotkania z maturzystami opowiadaliśmy o przystosowaniu naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnością wzroku, o kierunkach, na których mogą studiować osoby słabowidzące i niewidome, oraz o przystosowaniu procesu edukacyjnego dla tej grupy studentów (zajęcia z Tyfloinformatyki, Zaawansowanych technik informatycznych, rehabilitacji, pomocy Asystenta itp.).
Przedstawiliśmy również informacje dotyczące pomocy materialnej, zamieszkania w akademiku i możliwości uprawiania sportu. Natomiast 29 marca pracownicy Centrum: mgr Halina Grzeszczuk oraz mgr Sylwia Nowosielska wraz ze studentami: Agnieszką Ozgą i Kamilem Delimatem odwiedzili trzy placówki dla osób z niepełnosprawnością słuchu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. Pracownicy i studenci opowiadali m.in. o Uczelni, kierunkach, programie wsparcia osób z niepełnosprawnością słuchu w studiowaniu i aktywnym życiu studenckim. Przedstawili również formy pomocy i wsparcia biura CKiRON.
Zapraszamy na fotorelację z obu wizyt.

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl