Przejdź do strony startowej

DSC021476 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach pani Dyrektor Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mgr Beata Gulati wraz z pracownikami: mgr Haliną Grzeszczuk, mgr Sylwią Nowosielską, mgr Anną Siliwoniuk – tłumaczami języka migowego oraz niesłyszącą studentką II roku II stopnia Zarządzania Agnieszką Ozgą, wystąpiły w Akcji Edukacyjno- Profilaktycznej „Człowiek w świecie wartości”. Wykład ten był poświęcony tematyce tolerancji i akceptacji osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej kolejności pani Dyrektor przybliżyła uczniom zagadnienia związane z ideą integracji oraz dostosowaniem Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Następnie tłumaczki języka migowego zapoznały zebraną młodzież z alfabetem palcowym oraz zwrotami grzecznościowymi języka migowego (dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę). Przedstawiły również różnice między Polskim Językiem Migowym (PJM) a Systemem Językowo-Migowym (SJM). Z kolei studentka Agnieszka zaprezentowała zasady savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością słuchu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali migając fragment piosenki „ Szła dzieweczka do laseczka”. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i wzbudziło zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami.

Zobacz film o nas

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: ckiron@uph.edu.pl